Rekommenderade branschkurser för ökad kompetens

Kurser för byggbranschen - basutbildarna

Bygg är ett lika praktiskt som teoretiskt yrke med många olika användningsområden och därför också yrkesinriktningar. Branschen är på frammarsch och är i dagsläget en av Sveriges snabbast växande yrken.

Är du intresserad av en karriär i byggbranschen bör du först ha klart för dig vilken inriktning du vill engagera dig i, då yrket är så pass brett. 

I denna artikel hoppas vi ge dig förutsättningar att hitta rätt, och kommer att gå igenom en rad olika utbildningar inom bygg som vi tillsammans med Basutbildarna rekommenderar.

1. Bas P/Bas U

Bas är en förkortning som läser ut på följande sätt: Byggarbetsmiljösamordnare.

P och U avser två olika former av Bas, nämligen Planeringsfasen och Utförandefasen. Om samma individ ska agera som Bas P och Bas U måste denna person vara utbildad inom båda dessa områden. 

I kursen utbildning bas p bas u lär du dig att överväga risker och lyfta fram säkerhetsfaktorer för byggnadsprojekt. Enligt arbetsmiljölagen måste det vid alla tillfällen finnas en eller flera personer med dessa befattningar, oavsett storleken på anläggningsarbetet. 

Det som skiljer dessa två uppdrag åt är att Bas P går igenom ett projekts säkerhetsparametrar innan arbetet skrider till verk, alltså under planeringsfasen. Genom att samordna andra yrkesroller som exempelvis arkitekter och konstruktörer så säkerställs kvaliteten på fastigheten som ska byggas.

Bas U däremot har ansvaret att samordna arbetsinsatserna inledningsvis, under arbetet och till allra sista stund då byggnadsprojektet är färdigt.

2. Ergonomiutbildning

Bygg är ett fysisk arbete och innebär ofta många tunga lyft och arbetsmoment. 

I en ergonomiutbildning lär du dig att motverka att kroppen slits ut i förtid. På så vis säkerställer du en god hälsa inte bara hos dig själv med även hos de personer som du lär upp. 

Inom utbildningen kommer du få kunskaper inom exempelvis belastningsergonomi och lyftteknik, arbetsmiljöfrågor, hur de vanligaste  belastningsskadorna uppstår och även grundkunskaper inom anatomi.

3. Geoteknik

Är du intresserad av bygg och har en viss förståelse för yrket så vet du att en stadig grund fungerar som en förutsättning för alla typer av fastigheter. 

Utbildar du dig inom geoteknik innebär det att du på ett effektivt sätt kan se över hur pass väl en byggnad kan befästas i marken, beroende på vilka förutsättningar som finns i jorden eller bergmassan.  

Du lär dig bland annat om vilka olika jordarter som finns och deras ursprung, hur vattnets rörelse kan påverka markens sammansättning samt hur du på bästa sätt hanterar och motverkar grundläggningsproblem.

4. PBL-utbildning

Säkerhetsföreskrifter måste finnas i alla arbetsplatser, oavsett yrke. Men kanske är det extra viktigt vid just bygg och konstruktion. PBL betyder Plan- och byggnadslagen och är upprättat av Riksdagen. Denna lag avser bland annat de regler som enligt lag ska följas vid bygglov. 

PBL fungerar som ett komplement till exempelvis dig som exempelvis är byggherre, planarkitekt, kontrollansvarig eller entreprenör. Det är därför ett bra sätt att bredda din kompetens om du har varit verksam i yrket ett tag och vill bygga vidare på dina förvärvade kunskaper och erfarenheter.