Guide till att minska elförbrukning i hemmet 2024

Guide till att minska elförbrukning i hemmet

minska elförbrukning

Hög elförbrukning leder till höga elkostnader. Det finns en del du kan göra för att spara energi och därmed både göra planeten och din egen plånbok en tjänst på sikt. I den här artikeln guidar vi dig till en energibesparande lösning och informerar om när du måste anlita en elektriker.

Minska din elförbrukning med solceller

  • Installera gärna solceller i samband med takrenovering.
  • Du producerar egen el och minskar andelen du behöver köpa.
  • Den största kostnaden för solceller sker före energiproduktionen.
  • Solcellers återbetalningstid beräknas vara 10 – 15 år.
  • Bara en behörig elektriker får utföra installationen av solceller.

Hur ska man renovera för att minska sin elförbrukning?

Att renovera kan vara ett sätt att på lång sikt minska din elförbrukning och i förlängningen även dina elkostnader. Det behöver dock inte innebära en totalrenovering av hela din fastighet, utan det viktigaste är att du identifierar de utrymmen och ställen där det kan löna sig.

Ett vanligt objekt som kan behöva justeras genom renovering är väggar och tak. Det är ofta här, genom springor, dörrar och lister, som värmen tenderar att försvinna. Kan du täta de här delarna av huset, till exempel genom att byta tak eller sätta in ny isolering, sparar du också värme och el.

Det finns emellertid ett annat sätt att minska din elförbrukning på. Om du ändå är i farten med att renovera ditt tak är det en väldigt god idé att samtidigt passa på att installera solceller på taket. Då producerar du till stor del din egen el och kan minska den andel el som du behöver köpa.

Är solceller en lönsam investering?

På sikt är solceller en lönsam investering för den som vill producera grön energi och samtidigt minska sina elkostnader. Den stora kostnaden för att installera solceller består i själva tillverkningen, transporten och monteringen, men i längden kommer det att betala av sig.

Tidigare var det möjligt att få ekonomiskt stöd av regeringen för att installera solceller, även för privatpersoner. För att kunna ta del av stödet var du dock tvungen att uppfylla en rad villkor. Det är Länsstyrelsen som avgör huruvida dessa ansökningar beviljas eller inte.

Möjligheten att ansöka om bidrag för att installera solceller försvann dock under hösten 2021. Istället ersattes stödet av ett skatteavdrag. Hade du redan hunnit ansöka innan dess men inte fått din ansökan beprövad kommer den fortfarande hanteras. Du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida.

Perioden efter att du har monterat solceller till att du ekonomiskt märker skillnad av din investering kallas för återbetalningstid. Det går att uppskatta hur lång den perioden är. Enligt HemSol är återbetalningstiden för solceller 10 – 15 år, om vilket du kan läsa mer om på deras hemsida.

5 tips för att spara energi i hemmet du kan göra själv

  1. Undvik att diska med rinnande vatten.
  2. Täta lister kring dörrar och fönster.
  3. Ta på dig en extra tröja och strumpor istället för att höja värmen.
  4. Använd LED-belysning och var noga med att släcka lampor.
  5. Byt ut ditt duschmunstycke till en snålspolande variant.

Hur kan en elektriker hjälpa mig att spara energi hemma?

Att installera solceller är ett långsiktigt sätt att spara energi hemma. Installationen har som bäst förutsättningar att genomföras i samband med att du samtidigt renoverar eller byter ut ditt tak. Du får dock inte göra hela installationen själv utan måste anlita en auktoriserad elektriker.

Anledningen är helt enkelt att det faktiskt är olagligt för dig att som lekman utföra elinstallationer du inte har behörighet för. Det kan med andra ord bli rättsliga konsekvenser om du ger dig i kast med elinstallationer själv, främst på grund av brand- och skaderisken det innebär.

Du kan visserligen göra en del förberedelser själv och montera själva panelerna. När det gäller exempelvis att koppla likströmskontakterna i solpanelerna eller ansluta anläggningen till ditt elnät räknas detta dock som arbete som inbegriper elektricitet och som därför måste lämnas åt elektrikern.

Det finns alltså ett par saker som en elektriker kan hjälpa dig med för att spara energi hemma och minska elförbrukningen. En elektriker kan till exempel se över hela ditt befintliga värmesystem och få hjälp med att undersöka vilka alternativ, däribland solceller, som kan vara aktuella.